Projekt instalacji gazowej

Dla typowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych z jednym lub dwoma punktami gazowymi na koszty opracowania dokumentacji składać się będzie kilka elementów. Sam zdecyduj, czy chcesz nam zlecić kompleksową obsługę czy tylko przygotowanie projektu budowlanego. 

Dokumenty i opracowania, które przygotujemy dla ciebie

Projekt instalacji gazowej od 799,00 zł

W ramach zlecenia otrzymasz od nas:

  • projekt budowlany – 2 egzemplarze
  • pozwolenie na budowę
  • zarejestrowany dziennik budowy (czas oczekiwania wydłuża się o dodatkowe 2-3 tygodnie)

Mapa do celów projektowych od 559,00 zł do 799,00 zł

Dokument ten jest niezbędny przy opracowywaniu projektów, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Cena mapy będzie uzależniona głównie od obszaru objętego zakresem opracowania.

Do celów projektowych można także wykorzystać posiadaną przez Ciebie mapę o ile jest ona aktualna, np. budynek mieszkalny jest jeszcze w trakcie budowy i nie wykonano jego inwentaryzacji.

Sporządzenie opinii kominiarskiej od 199,00 zł do 549,00 zł

Opinię kominiarską może sporządzić wyłącznie uprawniony mistrz kominiarski i jest ona wymagana tylko w przypadku budynków istniejących. Informacje zawarte w opinii posłużą do prawidłowego zaprojektowania i wykonania wentylacji pomieszczeń, w których zamontowane będą urządzenia gazowe.

Koszt opracowania opinii uzależniony jest od zakresu prac, jakie zostaną zlecone mistrzowi kominiarskiemu. Za kwotę niższą otrzymasz jedynie opinię niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę.  Wyższe ceny obejmują również protokół z przeglądu kominiarskiego po wykonaniu instalacji gazowej.

Inwentaryzacja budynku od 6,49 zł/m²

Inwentaryzacja budowlana niezbędna będzie w przypadkach, kiedy nie zachowała się archiwalna dokumentacja projektowa budynku. Jeżeli posiadasz projekt budowlany – nie potrzebujesz inwentaryzacji

Ceny inwentaryzacji ustalane są najczęściej indywidualnie i zależą od rodzaju inwentaryzacji, wielkości budynku oraz kosztów dojazdu. Im większy budynek, tym koszt jednostkowy będzie niższy.

Kierowanie robotami od 599,00 zł

Budowę instalacji gazowej można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Po otrzymaniu decyzji oraz dziennika budowy musisz znaleźć wykonawcę, który posiada stosowne uprawnienia. Musisz też pamiętać, że budowa instalacji gazowej wymagać będzie nadzoru kierownika budowy.

Koszt sprawowania nadzoru uzależniony będzie w głównej mierze od kosztów dojazdu. W promieniu do 20 km od siedziby firmy do naszych Klientów dojeżdżamy bezpłatnie.

Dokumenty, które musisz przygotować

Zlecenie wykonania prac projektowych

Przed rozpoczęciem prac poprosimy Cię o podpisanie zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowej. Zlecenie będzie określało zakres prac, warunki płatności i terminy wykonania. Skontaktuj się z nami lub pobierz formularz zlecenia z naszej strony.

Upoważnienie

Abyśmy mogli występować w Twoim imieniu przed organami administracji publicznej musimy posiadać Twoje pisemne upoważnienie. Upoważnienie musi być zawsze w formie oryginału. Skontaktuj się z nami lub pobierz formularz upoważnienia z naszej strony.

Warunki przyłączenia do sieci gazowej

Warunki przyłączenia do sieci gazowej uzyskasz w najbliższej placówce Polskiej Spółki Gazownictwa. Wydawane są one bezpłatnie i są ważne przez dwa lata od dnia ich wydania. Dokument określać będzie najważniejsze warunki projektowania, takie jak lokalizacja kurka głównego czy moc urządzeń podłączonych do instalacji. Czas oczekiwania na wydanie warunków waha się w zależności od Oddziału Gazowniczego i wynosi nawet do 6 tygodni.

Projekt budynku

Do opracowania projektu instalacji gazowej będziemy potrzebować projektu Twojego domu. Możesz przekazać nam rzuty w formie tradycyjnej jak również w formie plików PDF lub DWG. Musimy też wiedzieć, gdzie chciałbyś zlokalizować szafkę kurka głównego i urządzenia gazowe. Najlepiej ustalić to osobiście, ale możemy również zrobić to mailowo lub telefonicznie.

Warunki zabudowy

Do zaprojektowania instalacji gazowej niezbędne będą warunki zabudowy, które otrzymałeś przy staraniu się o budowę domu. Nie będą one wymagane, jeżeli dla Twojej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie możesz pobrać z naszej strony internetowej lub przygotujemy za Ciebie. Pamiętaj jednak, że musisz posiadać zgodę wszystkich współwłaścicieli działki, na której chcesz budować. 

Wykonawstwo i sprzedaż materiałów

Jeżeli chciałbyś otrzymać dodatkową ofertę na:

  • budowę zaprojektowanej przez nas instalacji gazowej
  • dostawę materiałów instalacyjnych
  • dostawę i montaż kotła gazowego

powiadom nas o tym przed rozpoczęciem prac projektowych. Ze względu na ograniczone moce przerobowe realizację prac i dostaw musimy planować z dużym wyprzedzeniem.

Informacje końcowe

Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.

Skontaktuj się z nami

Piotr Brzeziński     784 043 553     biuro@maperis.pl

Beata Franczak      24 307 05 97    projektowanie@maperis.pl