Do pobrania

Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy dział z wzorami dokumentów, które mogą okazać się pomocne w czasie realizowania kolejnych etapów Twojego projektu. Po prostu najedź na potrzebny dokument i pobierz na swój komputer.

A jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię szablonu – powiedz nam o tym! W miarę możliwości postaramy się uzupełniać poniższą listę o kolejne pozycje.

Formularz zlecenia
Zlecenie wykonania prac jest rodzajem uproszczonej umowy, która określać będzie umówiony zakres zadania, terminy oraz wysokość wynagrodzenia. Szczegóły zawsze możemy omówić mailowo lub telefonicznie, jednak podstawą rozpoczęcia prac jest wystawione przez Ciebie zlecenie. Pamiętaj również, że warunkiem przyjęcia zlecenia do realizacji jest jego podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela biura projektowego MAPERIS.

Formularz upoważnienia do reprezentowania Inwestora
Abyśmy mogli Cię reprezentować przed organami administracji publicznej, potrzebujemy Twojego pisemnego upoważnienia. Upoważnienie zawsze musi być składane w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane + formularz B-4
Dokonanie zgłoszenia robót lub złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę możliwe będzie tylko w przypadku, kiedy Inwestor posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Pamiętaj, że w przypadku współwłasności musisz posiadać zgody wszystkich współwłaścicieli działki. Jeżeli informacje, które musisz wpisać nie mieszczą się we wniosku, skorzystaj z dodatkowego formularza B-4.
A jeżeli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu oświadczenia, skontaktuj się z nami.

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę + formularz B-4
Pozwolenie na budowę wydawane jest na podstawie wniosku składanego przez Inwestora lub jego pełnomocnika. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, tj. Twojego starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu. Jeżeli informacje, które musisz wpisać nie mieszczą się we wniosku, skorzystaj z dodatkowego formularza B-4.
A jeżeli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku, skontaktuj się z nami.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej
Pierwszym krokiem, jaki powinieneś zrobić chcąc przyłączyć się do sieci gazowej, jest złożenie wniosku. Warunki przyłączenia wydawane są bezpłatnie we właściwym dla miejsca przyłączenia Oddziale Polskiej Spółki Gazownictwa. Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych możesz wykorzystać wzór, który zamieszczamy. Możesz go również pobrać bezpośrednio ze strony PSG Sp. z o.o. gdzie uzyskasz więcej informacji. Dla innych budynków, np. wielorodzinnych, produkcyjnych lub przemysłowych konieczne będzie skorzystanie z innego wzoru oraz przeliczenie zapotrzebowania na gaz.
A jeżeli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku, skontaktuj się z nami.