Doświadczenie

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych dla nas realizacji. Sprawdź, co do tej pory zrobiliśmy, jakie projekty sfinalizowaliśmy oraz z kim mieliśmy przyjemność współpracować!

 • Projekt budowlany gazociągu średniego ciśnienia o długości 1100 m wraz z przyłączami w miejscowości Nieżywięć gmina Człuchów
 • Projekt budowlany przyłącza gazowego średniego ciśnienia wraz z zespołem gazowym o przepustowości Q=160m3/h
 • Projekt budowlany gazociągu średniego ciśnienia o długości 205 m wraz z przyłączami w Grudziądzu ul. Droga Straconych
 • Projekt budowlany gazociągu średniego ciśnienia o długości 175 m wraz z przyłączami w Grudziądzu ul. Dębowa
 • Projekt budowlany gazociągu średniego ciśnienia o długości 260 m wraz z przyłączami w miejscowości Kozłowo gmina Świecie
 • Projekt budowlany gazociągu średniego ciśnienia o długości 460 m wraz z przyłączami w miejscowości Sulnowo gmina Świecie
 • Projekt budowlany gazociągu średniego ciśnienia o długości 400 m wraz z przyłączami w miejscowości Węgrowo gmina Grudziądz
 • Projekt budowlany gazociągu średniego ciśnienia o długości 1655 m wraz z przyłączami w miejscowości Turznice gmina Grudziądz
 • Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Życia w Goślicach gmina Bielsk
 • Projekt budowlany gazociągu średniego ciśnienia o długości 2120 m wraz z przyłączami w Grudziądzu ul. Bluszczowa, ul. Powojowa, ul. Storczykowa, ul. Fiołkowa
 • Projekt budowlany gazociągu średniego ciśnienia o długości 2220 m wraz z przyłączami w miejscowości Nieżywięć gmina Człuchów
 • Projekt budowlany gazociągu średniego ciśnienia o długości 250 m wraz z przyłączami w miejscowości Siemianice gmina Słupsk
 • Projekt budowlany gazociągu średniego ciśnienia o długości 704 m wraz z przyłączami w Wąbrzeźnie
 • Projekt budowlany gazociągu średniego ciśnienia o długości 2200 m wraz z przyłączami w miejscowości Sienno gmina Dobrcz
 • Projekt budowlany sieci wodociągowej DN110 o długości 631,1 m we wsi Nowe Kowalewo gmina Zawidz
 • Projekt budowlany sieci wodociągowej DN110 oraz DN160 o długości 2923,1 m we wsi Zawidz Mały, Żabowo i Jaworowo Jastrzębie gmina Zawidz
 • Projekt budowlany sieci wodociągowej DN110 o długości 998,9 m we wsi Skoczkowo gmina Zawidz
 • Koncepcja rozwoju odwodnienia dróg w miejscowości Nowe Gulczewo w zakresie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej tj. kanalizacji deszczowej, rzek, kanałów, rowów i ustalenie przynależnych zlewni oraz program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.:” Budowa ulicy Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i wybuduj w Nowym Gulczewie”
 • Projekt budowlany gazociągu średniego ciśnienia o długości 3168,0 m wraz z przyłączami w miejscowości Nieżywieć gmina Człuchów
 • Projekt budowlany gazociągu średniego ciśnienia o długości 185 m wraz z przyłączami w miejscowości Małkowo gmina Żukowo
 • Projekt budowlany gazociągu średniego ciśnienia o długości 170 m wraz z przyłączami w miejscowości Przyjaźń gmina Żukowo
 • Projekt budowlany gazociągu średniego ciśnienia o długości 380 m wraz z przyłączami w miejscowości Chwaszczyno gmina Żukowo
 • Projekt budowlany gazociągu średniego ciśnienia o długości 210 m wraz z przyłączami w miejscowości Mały Rudnik gmina Grudziądz
 • Projekt budowlany gazociągu średniego ciśnienia o długości 190 m wraz z przyłączami w Grudziądzu
 • Projekt budowlany gazociągu średniego ciśnienia o długości 250 m wraz z przyłączami w miejscowości Gać gmina Grudziądz
 • Projekt budowlany gazociągu średniego ciśnienia o długości 275 m wraz z przyłączami w Malborku
 • Projekt budowlany gazociągu średniego ciśnienia o długości 350 m wraz z przyłączami w miejscowości Bolesławice gmina Kobylnica
 • Projekt budowlany gazociągu średniego ciśnienia o długości 260 m wraz z przyłączami w miejscowości Łosino gmina Kobylnica
 • Projekt budowlany gazociągu średniego ciśnienia o długości 85 m wraz z przyłączami w miejscowości Bolesławice gmina Kobylnica
 • Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania w lokalu użytkowym na parterze budynku przy ul. Rejonowej 6/8 w Warszawie wraz z projektem wydzielenia WC i instalacją wod-kan w łazience lokalu użytkowego oraz kosztorys inwestorski i przedmiar robót na powyższy zakres robót
 • Projekt budowlany budynku napraw samochodów z diagnostyką i częścią administracyjno-socjalną w miejscowości Stare Gulczewo gmina Słupno
 • Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody w dwóch budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Płocku przy ul. Zduńskiej 10
 • Projekt budowlany pn. ”Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie – projekt zamienny” w zakres którego wchodziły: inwentaryzacja branżowa budynku, projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, projekt przebudowy instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, projekt przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz opracowanie kosztorysów inwestorskich
 • Projekt budowlany pn. ”Przebudowa budynku pawilonu gastronomicznego w Wyszogrodzie” w zakres którego wchodziły: inwentaryzacja branżowa budynku, projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, projekt przebudowy instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, projekt przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej, projekt instalacji wentylacji, sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji prac budowlanych
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami polegającymi na wykonaniu kotłowni gazowej w budynku Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie przy ul. Ziemowita 10
 • Projekt budowlany pn. ”Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej (rozdział ścieków) na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 przy ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy” w zakres którego wchodziło: opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej (grawitacyjnej i tłocznej) o długości 745,3 m wraz z doborem pompowni ścieków
 • Projekt budowlany pn. ”Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na sklep spożywczy w parterze i w piwnicy budynku przy ul. Krochmalnej 2 w Warszawie” w zakres którego wchodziły: inwentaryzacja budowlana lokalu, inwentaryzacja istniejących instalacji wewnętrznych lokalu, opracowanie dokumentacji technicznej instalacji wewnętrznych branży sanitarnej na potrzeby zmiany sposobu użytkowania lokalu
 • Projekt budowlany odwodnienia placu składowego o łącznej powierzchni 2750 m² na terenie Basell Orlen Polyolefins w Płocku