Komunikacja społeczna

W związku z coraz większymi inwestycjami prowadzonymi przez biuro projektowe MAPERIS i coraz szerszym kręgiem zainteresowanych mieszkańców, konieczne stało się usprawnienie komunikacji. Nazwaliśmy to „Komunikacją społeczną”. Zależy nam na jak najsprawniejszym dotarciu do jak najszerszego grona zainteresowanych osób.

Na tej stronie będziemy zamieszczać informacje o aktualnie prowadzonych inwestycjach, planowanych trasach gazociągów lub wodociągów a także możliwości przyłączenia. Będziemy również odpowiadać na pytania i wyjaśniać pojawiające się wątpliwości.

Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

Gazyfikacja miejscowości Osówiec, Szczutki gmina Sicienko oraz Tryszczyn, Wtelno gmina Koronowo