Projektowanie instalacji

Projektujemy wszelkiego rodzaju instalacje wewnętrzne. Dbamy m.in. o zapewnienie właściwego komfortu cieplnego i optymalnego dopływu świeżego powietrza, a także prawidłowe rozprowadzenie instalacje wodociągowej. Ponadto oferujemy usługi związane z kanalizacją oraz instalacjami gazowymi. Naszą specjalnością są również systemy ochrony przeciwpożarowej.

To wszystko szalenie istotne w kontekście bezpieczeństwa oraz jakości naszego życia i pracy, choć na co dzień zdajemy się tego nie zauważać. Szczególnie wtedy, gdy wszystko pracuje, jak powinno. I nasza w tym głowa, by tak właśnie było.

Dzięki nam domy, kompleksy mieszkalne, lokale i biurowce zyskują na instalacjach i systemach zaprojektowanych w sposób dokładny, przemyślany, a co najważniejsze – bezpieczny. Działamy tak sprawnie, jak zamontowane wedle naszych planów instalacje, nie pozwalając, by na jakimkolwiek etapie prac wkradł się chaos.

 

Komfort cieplny

 • centralne ogrzewanie grzejnikowe
 • centralne ogrzewanie podłogowe
 • nagrzewnice powietrza
 • kotłownie i dobór kotłów
 • węzły ciepłownicze
 • kolektory słoneczne
 • pompy ciepła
Dystrybucja i uzdatnianie powietrza

 • wentylacja mechaniczna
 • klimatyzacja komfortu
 • urządzenia klimatyzacyjne
 • dobór wentylatorów
 • urządzenia chłodnicze
 • odciągi miejscowe

 

Zaopatrzenie w wodę

 • instalacje wodociągowe
 • zestawy hydroforowe
 • dobór wodomierzy
 • podgrzewacze ciepłej wody użytkowej
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 • instalacje kanalizacji sanitarnej
 • instalacje kanalizacji deszczowej
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • zbiorniki bezodpływowe
 • urządzenia technologiczne

 

Zasilanie gazem

 • instalacje gazowe
 • zbiorniki gazu płynnego
 • punkty i zespoły gazowe
 • system detekcji gazu
Ochrona przeciwpożarowa

 • systemy ochrony przed zadymieniem
 • oddymianie klatek schodowych i budynków
 • instalacje hydrantowe
 • instalacje tryskaczowe
 • zbiorniki przeciwpożarowe
 • pompownie przeciwpożarowe

 

Instalacje gazów technicznych

 • instalacje sprężonego powietrza
 • instalacje azotu
 • instalacja wodoru

 

Skontaktuj się z nami, by zamówić projekt instalacji