Projektowanie sieci i przyłączy

Jednym z trzonów naszej działalności jest projektowanie uzbrojenia terenu – sieci oraz przyłączy. Mamy tutaj na myśli sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepłownicze oraz wszystkie elementy z nimi związane. Dbamy o to, by każdy projekt spełniał wyśrubowane normy oraz wymagania przepisów techniczno-budowlanych.

Pracujemy według wypracowanych przez lata zasad, punkt po punkcie realizując wszystkie etapy zlecenia. Współpracujemy w tym zakresie zarówno z osobami prywatnymi, jak z i firmami oraz instytucjami publicznymi. Tak szerokie doświadczenie w kooperacji z różnymi podmiotami pozwala nam na niezwykle efektywną pracę. A pomocne jest w tym dodatkowo sprawne poruszanie się po meandrach zawiłych regulacji.

 

Zaopatrzenie w wodę

 • sieci wodociągowe
 • przyłącza wodociągowe
 • ujęcia wody

Kanalizacja i odwodnienie

 • kanalizacja sanitarna
 • kanalizacja deszczowa
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • kanalizacja technologiczna
 • pompownie ścieków
 • odprowadzanie wód deszczowych
 • zagospodarowanie wód deszczowych

 

Dystrybucja gazu

 • sieci gazowe
 • przyłącza gazowe
 • stacje gazowe
 • zespoły gazowe na przyłączach
 • zbiorniki gazu płynnego
 • lokalne sieci gazu płynnego

Dystrybucja ciepła

 • sieci ciepłownicze
 • przyłącza ciepłownicze
 • węzły ciepłownicze

 

Skontaktuj się z nami, aby zamówić projekt