Usługi inżynierskie

Realizacja każdej inwestycji wymaga mnóstwa pracy okołoprojektowej. Czasem trzeba przeprowadzić ocenę stanu technicznego instalacji bądź inwentaryzację budowlaną, innym razem należy przygotować komplet dokumentów gotowych do przedstawienia we własnych urzędach. My służymy wsparciem w każdym z tych zagadnień oraz… w wielu, wielu innych.
Pomagamy w uzyskiwaniu różnego typu pozwoleń, decyzji i warunków a także zapewniamy pomoc prawną w przypadku konieczności złożenia zażalenia na postanowienie lub odwołania od decyzji.

Mamy doświadczenie w dochodzeniu swoich praw i otrzymywaniu pozytywnych odpowiedzi. Wykonujemy również okresowe przeglądy budowlane.

 

Opracowania i ekspertyzy

 • przeglądy techniczne budynków
 • audyty energetyczne
 • świadectwa charakterystyki energetycznej
 • operaty wodnoprawne
 • oceny stanu technicznego
 • koncepcje techniczne
 • dokumenty dla Urzędu Dozoru Technicznego
 • badania geologiczne
 • mapy do celów projektowych
 • projekty tymczasowej organizacji ruchu
Decyzje, postanowienia i warunki

 • pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót
 • pozwolenia wodnoprawne
 • zgłoszenia wodnoprawne
 • warunki zabudowy
 • lokalizacja inwestycji celu publicznego
 • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
 • raporty oddziaływania na środowisko
 • zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów
 • uzyskiwanie warunków technicznych gestorów sieci

 

Inwentaryzacja i pomiary

 • inwentaryzacje budowlane
 • inwentaryzacje w zakresie branży sanitarnej
Wsparcie prawne

 • odwołania od decyzji
 • zażalenia na postanowienia
 • negocjacje z właścicielami działek i pozyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomością
 • decyzje ograniczające sposób korzystania z nieruchomości – wywłaszczenia

 

Skontaktuj się z nami, aby zamówić fachową usługę inżynierską